Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (2)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle
   EP-0715822-A1June 12, 1996ATAG Keukentechniek B.V.Installation for storing and/or preparing food and the facilities required therefor
   NL-9402074-AJuly 01, 1996Atag Keukentechniek BvInrichting voor het opslaan en/of (voor)bereiden van voedsel en de daarvoor benodigde voorzieningen.